0.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Trang chủ Học Tập Bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 có đáp...

Bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Các thì trong tiếng Anh được đánh giá là phần quan trọng nhất trong chương trình học lớp 9, và có ảnh hưởng mạnh tới chương trình học tiếng Anh cao hơn. Vì vậy việc nắm chắc kiến thức về các thì là rất cần thiết. Tuy nhiên khi đã rõ lý thuyết, chưa chắc việc vận dụng của bạn đã tốt. Do đó với những chia sẻ hôm nay, hãy cùng chúng tôi rèn luyện nhanh với một số bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 có đáp án để củng cố lại lý thuyết đã học.

Nhắc lại các thì đã học trong tiếng Anh lớp 9.

Đây là giai đoạn bạn sẽ được học và làm quen với hầu hết các thì trong tiếng Anh. Vậy nhưng nếu không vận dụng nhiều bạn sẽ rất nhanh quên, do đó trước khi bước vào bài tập, hãy cùng điểm lại các thì cơ bản và cách sử dụng các thì này.

DOWLOAD TỔNG HỢP CÔNG THỨC TIẾNG ANH LỚP 9

 1.     Thì hiện tại đơn ( Simple present tense)

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên, hay là một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên trong thời điểm hiện tại.

Cách dùng của thì hiện tại đơn: Diễn tả một sự thật hiển nhiên/ Diễn tả một lịch trình, một thời khóa biểu/ Diễn tả một thói quen, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Trong câu sẽ thường có các trạng từ chỉ tần suất như: always, often, usually, sometimes, never,… Hoặc có chứa các từ như: every time, every day, every year, once a week, twice a year,….

Lưu ý là với thì hiện tại đơn, cần thêm “es” sau các động từ tận có tận cùng là các chữ cái: O, s, x, ch, sh.bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 có đáp án

 1.     Thì hiện tại tiếp diễn ( Present progressive)

Cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn: Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài đến hiện tại/ Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh/ Diễn tả một hành động nào đó sắp xảy ra trong tương lai theo một kế hoạch định trước.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu thường có các từ như: at present, now, right now, at the moment, at, look, .…

Ngoài ra, bạn cần chú ý tránh dùng thì hiện tại tiếp diễn đi cùng các động từ chỉ tri giác như: To be, see, understand, like, know, hear…

 1.     Thì hiện tại hoàn thành ( Present perfect) trong tiếng Anh.

Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành: Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai/ Nói về một hành động nào đó xảy ra trong quá khứ những không xác định được thời gian và tập trung hơn vào kết quả/ Dùng để miêu tả các sự kiện đáng nhớ trong đời/ Nói về kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại.

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành: Trong câu thường sử dụng một số từ như sau: already, not…yet, for, since, just, ever, never, recenthy, before….

 1.     Thì quá khứ đơn ( Past simple)

Cách dùng của thì quá khứ đơn: Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ/ Diễn tả hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ/ Diễn tả một thói quen nào đó trong quá khứ.

Các từ nhận biết thì quá khứ đơn: Trong câu sẽ thường xuất hiện các từ như: yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, when,….

 1.     Thì quá khứ tiếp diễn ( Past progressive)bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 có đáp án

Cách dùng: Diễn tả hành động xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ / Diễn tả 2 hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ/ Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác xen vào/ Có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có từ “ When” chỉ hành động đang xảy ra có hành động khác xen vào. Hoặc có các từ nhận biết như: While, where, when, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning,….

 1.     Thì tương lai đơn ( Simple future)

Cách sử dụng thì tương lai đơn: Diễn tả một dự định xảy ra trong lúc nói/ Diễn tả về một dự đoán không có căn cứ/ Dùng để nói tới một yêu cầu, đề nghị.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn: Trong câu sẽ thường xuất hiện những trạng từ như: tomorrow, next day, next week,  in + thời gian……

 1.     Thì tương lai gần ( Near future)

Cách dùng của thì tương lai gần: Diễn tả một kế hoạch, một dự định trong tương lai gần/ Diễn tả một dự đoán dựa trên bằng chứng, căn cứ.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai gần: Trong câu thường xuất hiện các từ như tomorrow, next day, next monday, next year, in + khoảng thời gian gần….

Một số bài tập củng cố kiến thức về các thì trong tiếng Anh lớp 9

Nhằm giúp các bạn học sinh rèn luyện và củng cố chắc hơn kiến thức lý thuyết về các thì, cách chia thì trong tiếng Anh. Dưới đây sẽ là một số bài tập cơ bản mà bạn có thể làm, kèm theo đó là đáp án chuẩn xác.

Bài tập 1: Chia các động từ trong ngoặc sau theo thì phù hợp.

I hate (see)…… a child crying. I finish (read) ….. the comic and went to bed. They prefer (play)…. in a swimming pool all day. She suggested (go)… to the cinema. He tried to avoid (answer)…. my question. If you practise (speak)…English every day, you will improve your English. Be quiet! The baby (sleep)… If Hoa (go)…. to bed earlier, he would not be so tired. If he (try)… hard, he’ll pass the examination. I wish someone (give)… me a job next week.

Đáp án: 1. Seeing, 2. Reading, 3. to play, 4. Going, 5. Answering, 6. Speaking, 7. is sleeping, 8. Went, 9. Tries, 10. would givebài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 có đáp án

Click Download Đề Cương Tiếng Anh Lớp 9 HKI

Bài tập 2: Chọn đáp án chính xác nhất cho câu hỏi.

 1.     I’m really . that people have spoiled the environment by littering garbage everywhere.
 2. disappointing b. disappointed    c. disappoint    d. disappointment
 3.     Lan suggested …… to the museum tonight.
 4. go  b. to go c. Went     d. going
 5.     I’m … that you are working hard.
 6. pleasant      b. Pleased      c. Pleasure     d. Pleasing
 7.     Hoa visited London last summer. She stayed in a hotel and her friend, Lan came to pick her ….. to go sightseeing.
 8. Up   b. Over      c. Out         d. Of
 9.     The boy…. put up the Christmas decoration is my brother.
 10. who        b. whose        c. whom        d. which

Như vậy chúng tôi đã cùng bạn đi nhắc lại lý thuyết về các thì trong tiếng Anh, cũng như làm một số bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 có đáp án tham khảo. Mong rằng nhờ những thông tin này, bạn sẽ không còn gặp khó khăn khi làm các bài tập liên quan đến các thì tiếng Anh nữa!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments